indonesia [Berubah]

Abasa-8, Surah Ia Bermuka masam Ayat-8

80/Abasa-8 - Quran pembacaan ke oleh Abu Bakr al Shatri
berikutnya
sebelumnya
share on facebook  tweet  share on google  print  
8

Abasa-8, Surah Ia Bermuka masam Ayat-8

Bandingkan semua terjemahan Indonesia Surah Abasa - Ayat 8

سورة عبس

Surah Abasa

Bismillāhir rahmānir rahīm

وَأَمَّا مَن جَاءكَ يَسْعَى ﴿٨﴾
80/Abasa-8: Waamma man jaaka yasAAa

Bahasa Indonesia

Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera (untuk mendapatkan pengajaran),

Quraish Shihab

Sementara orang yang datang kepadamu dengan maksud mencari ilmu dan mengharap petunjuk, dan merasa takut pada Allah, kamu tinggalkan.

Tafsir Jalalayn

(Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera) lafal Yas'aa berkedudukan sebagai Haal atau kata keterangan keadaan bagi Fa'il atau subjek yang terkandung di dalam lafal Jaa-a.
8