indonesia [Berubah]

Al-Haqqah-47, Surah Hari kiamat Ayat-47

69/Al-Haqqah-47 - Quran pembacaan ke oleh Abu Bakr al Shatri
berikutnya
sebelumnya
share on facebook  tweet  share on google  print  
47

Al-Haqqah-47, Surah Hari kiamat Ayat-47

Bandingkan semua terjemahan Indonesia Surah Al-Haqqah - Ayat 47

سورة الـحاقّـة

Surah Al-Haqqah

Bismillāhir rahmānir rahīm

فَمَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ ﴿٤٧﴾
69/Al-Haqqah-47: Fama minkum min ahadin AAanhu hajizeena

Bahasa Indonesia

Maka sekali-kali tidak ada seorangpun dari kamu yang dapat menghalangi (Kami), dari pemotongan urat nadi itu.

Quraish Shihab

Tidak ada seorang pun di antara kalian--betapa pun kuatnya ia--yang dapat menghalangi siksa Kami.

Tafsir Jalalayn

(Maka sekali-kali tidak ada seorang pun dari kalian) lafal min ahadin adalah isimnya maa, sedangkan huruf min adalah huruf zaidah yang mengandung makna mengukuhkan kenafiannya. Dan lafal minkum adalah hal dari lafal ahadin (yang dapat menghalang-halangi Kami daripadanya) tiada seorang pun yang dapat mencegah-Ku daripadanya. Lafal haajiziina adalah khabar dari maa, dan ia dijamakkan karena lafal ahadan di dalam konteks nafi yang maknanya mengandung pengertian jamak. Dan dhamir yang terdapat di dalam lafal `anhu merujuk kepada Nabi saw.; yakni tiada seorang pun yang dapat mencegah Kami dari hukumannya.
47