indonesia [Berubah]

Al-Muzzammil-2, Surah Orang yang berselimut Ayat-2

73/Al-Muzzammil-2 - Quran pembacaan ke oleh Abu Bakr al Shatri
berikutnya
sebelumnya
share on facebook  tweet  share on google  print  
2

Al-Muzzammil-2, Surah Orang yang berselimut Ayat-2

Bandingkan semua terjemahan Indonesia Surah Al-Muzzammil - Ayat 2

سورة الـمـزّمّـل

Surah Al-Muzzammil

Bismillāhir rahmānir rahīm

قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٢﴾
73/Al-Muzzammil-2: Qumi allayla illa qaleelan

Bahasa Indonesia

bangunlah (untuk sembahyang) di malam hari, kecuali sedikit (daripadanya),

Quraish Shihab

[[73 ~ AL-MUZZAMMIL (ORANG YANG BERSELIMUT) Pendahuluan: Makkiyyah, 20 ayat ~ Dalam surat yang mulia ini, Allah Swt. memerintahkan rasul-Nya untuk mengisi sebagian besar malam dengan salat dan membaca al-Qur'ân. Rasul pun, sesuai perintah Tuhannya, beserta sekelompok orang yang mengikutinya menjalankan perintah itu. Tetapi di akhir surat ini, Allah memberikan keringanan kepada rasul dan pengikutnya, meskipun tetap menyuruh mereka untuk melaksanakan salat, menunaikan zakat serta memperbanyak sedekah dan istighfar. Di pertengahan surat, Allah Swt. menyuruh rasul-Nya agar bersabar menghadapi berbagai ucapan orang yang mendustakannya. Biarkanlah mereka mendapatkan azab yang dijanjikan Allah. Sesungguhnya Allah mengancam orang-orang kafir itu dengan azab yang pernah diturunkan kepada Fir'aun dan pengikutnya akibat menentang dan melanggar ajakan rasul mereka. Selain itu, Allah juga memaparkan tentang kedahsyatan hari kiamat agar mereka menjadi takut.]] Wahai orang yang melipat diri dengan selimut, bangunlah pada malam hari untuk melakukan salat. Kurangilah waktu tidurmu. Isilah--dengan salat--seperdua malam atau kurang sedikit hingga mencapai sepertiganya. Atau tambahkanlah waktunya hingga mencapai duapertiga dari waktu malam itu. Bacalah al-Qur'ân secara perlahan-lahan sehingga jelas huruf dan saat berhentinya. Bacalah dengan bacaan yang baik dan benar.

Tafsir Jalalayn

(Bangunlah di malam hari) maksudnya, salatlah di malam hari (kecuali sedikit.)
2